over alles wat met Cuba te maken heeft...

Moderator: FORUMBEHEERDER

#113957 door hombredecuba
06 mei 2018, 09:08
Gibi...Wat een onzinverhaal van jou en deze advocaat die geen idee heeft hoe het leven op Cuba is.
Ik zou niet zo'n grote broek aantrekken als je geen idee hebt hoe Cubanen leven op Cuba.
Cubagangers die al jaren ervaringen hebben op Cuba gelden niet voor jou.
Maar zo'n doorgeslagen advocaat vindt je geloofwaardig,terwijl deze vrouw onzin uitkraamt.
Dit type advocaten vertragen en vertragen en onderhand vullen zij hun zakken over de ruggen van deze mensen terwijl zij weten dat velen geen schijn van kans hebben op een verblijfsvergunning.

Maar vandaag is er goed nieuws voor de Cubaanse homo's.
''Dochter van Raul Castro wil legalisering van homohuwelijk in Cuba". 05-mei-2018
De dochter van de voormalige Cubaanse president Raúl Castro wil het homohuwelijk in Cuba legaliseren.
Ze zal een voorstel indienen om het recht op een huwelijk tussen partners van hetzelfde geslacht bij de geplande hervorming in de grondwet van socialistische staat te laten opnemen,zei Mariela Castro.
Tot nog toe laat de Cubaanse grondwet enkel huwelijken tussen mannen en vrouwen toe.

Als parlementslid en directrice van het Nationaal Centrum voor Seksuele voorlichting (Cenesex) spant Castro zich al geruime tijd in voor de rechten van de lhbt-gemeenschap. De nieuwe president Miguel Díaz-Canel staat niet afkerig tegenover het homohuwelijk. Als partijsecretaris in de provincie Villa Clara hield hij in de jaren negentig zijn hand boven het hoofd van de beroemde homobar El Mejunje.

Het homohuwelijk staat al jaren ter discussie in Cuba. vooral de oude garde van de communistische partij komt in verzet.
Na de revolutie van 1959 werden homo;s en lesbiennes als zogenaamde devianten of mensen met afwijkend gedrag vervolgd en in werkkampen geïnterneerd.
VANDAAG VERZET DE OVERHEID ZICH OFFICIEEL TEGEN HUN DISCRIMINATIE.
#113958 door Gibi345
06 mei 2018, 10:12
Hombre,

de grootste broek heb jij, al je beweringen zijn met feiten weerlegt! Je hebt niet in de gaten dat als je mevr. Castro aanhaalt je precies bevestigd wat er gezegd wordt, zij vecht namelijk al jaren tegen de discriminatie van homo's, lesbo's enzovoorts! Ik zou als ik me zo slecht had geïnformeerd nooit op een topic te reageren…. :shock:

Het zou veel constructiever zijn als er een goede verklaring kwam waarom er op een bepaald moment zoveel mensen uit Cuba in Nederland asielaanvragen, wat er is op dit moment in Cuba gaande? Is dit beleid of zijn het bepaalde burgemeesters in bepaalde steden die een bepaald beleid voeren? Wat kan Europa en Nederland doen in overleg met de Cubaanse autoriteiten om de situatie ter plekke te verbeteren enzovoorts…

Saludos,
Gibi

PS; Wordt hier verbaal geïntimeerd, bedreigd of gediscrimineerd wordt meteen aangifte gedaan.
#113960 door hombredecuba
06 mei 2018, 17:58
De verklaring dat veel z.g. homo Cubanen hier naar toe komen is heel simpel.
Goede sociale voorzieningen,een huis,een gratis opleiding en altijd een uitkering.
Waarom denk je zelf dat ze voor Nederland kiezen?
Luilekkerland.....
Snel terugsturen deze Komedianten...

O, zijn het nu weer Cubaanse burgemeesters die de schuld krijgen?
#113964 door Gibi345
07 mei 2018, 17:35
De staatssecretaris moet op zijn eerdere woorden terugkomen als het gaat om Cuba als veilig land en doet dat per brief aan de 2e Kamer 23 april 2018, kenmerk 2244126 en stelt het volgende; In het rapport wordt gesteld dat Cuba gezien wordt als een veilig land herkomst zodat asielaanvragen na een snelle procedure worden afgedaan. In dat kader hecht ik eraan te verwijzen naar een brief aan de Tweede Kamer van april 2017 waarin staat beschreven waarom er onvoldoende grond is om Cuba als veilig land van herkomst aan te merken.

2 In de brief aan de Tweede Kamer wordt uitgelegd dat in Cuba niet wordt voldaan aan het vereiste dat sprake moet zijn van een democratisch systeem.
Cuba is partij bij een aantal mensenrechtenverdragen en heeft wetten en andere voorschriften die waarborgen bieden, maar deze worden onvoldoende nageleefd. Het systeem van rechtsmiddelen biedt onvoldoende waarborgen tegen de schendingen van de rechten en vrijheden. Ook deze omstandigheden worden waar relevant meegewogen bij de individuele beoordeling van asielaanvragen, maar vormen tegelijk op zichzelf geen grond om aanvragen van Cubaanse asielzoekers bij voorbaat in te willigen, zonder de gebruikelijke individuele toets.

Hoogachtend,
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
Mark Harbers

Hij gaat individueel beoordelen of ze in aanmerking komen voor asiel omdat het voor bepaalde individuen onveilig is.....

Saludos,
Gibi

Ps; wordt vervolgd met hoe er doodseskaders tegen LGBT' ers werden ingezet in de jaren 50 en 60...
#113965 door hombredecuba
08 mei 2018, 09:01
Is Nederland veilig als hier je tanden eruit worden geslagen met een betonschaar omdat je homo bent?
Dat homo's nageroepen,bedreigt,gemolesteerd en uit hun buurt worden weggepest?
Cubaanse homo's moeten hier s'nachts eens hand in hand over straat lopen in een ''mokro'' wijk.
Dan is de kans groot dat zij hand in hand bijkomen in een ziekenwagen.
Kijk op ''Internet'',dan zie je foto's van Homo's die in het '' veilige ''Nederland zijn mishandeld om hun homo zijn.
Laat mij foto's zien van Cubaanse homo's die mishandeld zijn op Cuba.
Is tegenwoordig niet zo moeilijk want Cubanen hebben nu ook Smartphones.

Dat homo's na de revolutie in 1959 werden vervolgd en in werkkampen werden geïnterneerd heb ik al aangegeven en heb daar ook geen goed woord voor over.
Maar dat was 60 jaar geleden en heeft niets te maken met nu of Cuba een veilig land is voor Homo' ja of nee.......
In de jaren 50-60 zat er een ander regime.....Dictator Batista
#113966 door hombredecuba
09 mei 2018, 11:49
Gelukkig is de toestroom van de z.g. mishandelde homo-Cubanen gestopt.
Sinds eind December 2017 is het voor Cubanen niet meer mogelijk om naar Rusland te vliegen met een tussenstop op Schiphol.
De vlucht naar Rusland kunnen zij nog wel maken,maar de tussenstop is momenteel in Frankrijk.
Mocht er nog iemand doorglippen,dan mogen zij het vliegtuig niet verlaten op Schiphol.
Dus allemaal terug naar Cuba en genieten van de vrijheid voor homo's op Cuba.
Eind goed al goed....
#113969 door havanalover
09 mei 2018, 15:40
de omgang met Cubaanse homo's 50 jaar geleden doet weinig ter zake. Het siert een land dat het zijn opvattingen kan bijstellen. Wat er vroeger is gebeurd onder Batista is van een heel andere schaal. Lees het boek REYITA maar eens dat verhaald over de folteringen en moordpartijen die onder het Bastista bewind zijn gebeurd. Ze zijn mede de oorzaak dat de Cubaanse Revolutie met Castro geslaagd is.
#114118 door hombredecuba
05 jul 2018, 08:31
Cubaanse transgenders die asiel aanvroegen in Nederland zijn afgewezen door de hoogste bestuursrechter.
Volgens deze rechter is de situatie op Cuba niet makkelijk maar is de situatie de laatste jaren aanzienlijk verbeterd.
#114120 door Gibi345
07 jul 2018, 14:20
Er gaat zoveel fout bij de IND. Harbers moet constateren dat er niets van deugt. Hier een kort citaat uit de NRC " De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat voortaan op een andere manier beoordelen of de seksuele geaardheid of het bekeringsverhaal van een asielzoeker geloofwaardig is. Dat schrijft staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid, VVD) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het zwaartepunt wordt niet langer gelegd op het bewustwordingsproces en de mate van zelfacceptatie, schrijft Harbers. In plaats daarvan moet de beoordeling gaan over het “persoonlijke, authentieke verhaal” van de asielzoeker"
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/07/04/in ... n-a1608959

Het functioneert heel slecht vooral in het geval van de Cubaanse asielzoekers. Een citaat van het COC. Het beeld van de RvS klopt niet! LHBTI’s in het Midden-Amerikaanse land worden onderdrukt, bedreigd, mishandeld en hun leven loopt in bepaalde gevallen gevaar. De politie valt LHBTI’s lastig, algemene wetgeving wordt gebruikt om LHBTI’s te bestraffen en de politie biedt LHBTI’s in de praktijk vaak geen bescherming. Ook is er sprake van vervolging door medeburgers. Vooral transvrouwen worden vaak het slachtoffer van vervolging. Zo werd een transvrouw die in Nederland asiel vroeg op Cuba met stenen bekogeld, beboet wegens het dragen van vrouwenkleding, een jaar lang gedetineerd en verkracht door medegevangenen. Een andere transvrouw werd veertien jaar lang minimaal één keer per week meegenomen door de politie. Ook zij werd verkracht en seksueel misbruikt door zowel de politie als medegevangenen.
https://www.coc.nl/internationaal/slech ... s-uit-cuba

De procedure moet duidelijk over gezien de inzichten Harbers over het functioneren van de IND, en de asieladvocaten kunnen op basis van de vluchtverhalen een procedure aanspannen bij Europese hof van de rechten van de mens en de UNHCR te Geneve. Wij hebben geen bewijzen gezien en zeker niet op basis van een zorgvuldige asielprocedure dat er sprake is van een aanmerkelijke verbetering van de situatie in Cuba. Een nieuw Nederlands sprookje...

Saludos,
Gibi
#114121 door hombredecuba
07 jul 2018, 17:59
Het COC is natuurlijk geen onafhankelijk onderzoeksbureau.
Maar als er volgens jou informatie homo's enz.op grote schaal worden mishandeld geef ik je graag het voordeel van de twijfel en vraag je om de foto's van deze mishandelde homo's op Cuba hier te publiceren. Op Cuba heeft tegenwoordig ook iedereen een Smartphone,dus zo moeilijk moet het niet zijn om foto's van mishandelde homo's te nemen,ook als bewijs voor de IND in Nederland.
In Nederland zijn er wel veel foto's te vinden op Internet van homo's die hier zijn mishandeld.
Daar zouden de Cubaanse Homo's vreselijk van schrikken.....
#114122 door Pieterklu
09 jul 2018, 17:34
De rechter heeft gesproken in een oordeel over een aantal Cubaanse transgender- gevallen. Onvoldoende grondslag voor aangevoerde vrees voor vervolging in Cuba. Cubaanse overheid staat (homo)manifestaties toe, betaalt operaties tot geslachtsverandering etc etc. Appeltje - eitje dus, zoals verwacht.
#114125 door rickenbilly
15 jul 2018, 02:56
@ hombre en ook anderen die de Cubaanse werkelijkheid schijnen te kennen. Ik ken die niet en door de jaren eigenlijk steeds minder. Nog steeds ben ik dagelijks verbaasd hoe Cubanen (schijnen) te zijn. Ik heb een enkele homo's in mijn kleine vrienden kring; maar die zijn niet 'uitbundig' homo en worden, naar ik zie, niet gediscrimineerd oid.
De meer uitbundigen op de Malecon zeker wel; lastig gevallen door de Politie, ja. maar mannen met een donkere huidskleur ook en dames op hoge hakken en korte rokjes eveneens. En hen die teveel met buitenlanders praten ook.

Bijgaand de link die de aanleiding was me te mengen in deze discussie.

groet,

R.

http://cartasdesdecuba.com/campana-cont ... mofobicos/

Jammer overigens dat cartasdecuba noodgedwongen moet stoppen. En dan is jammer een understatement.
#114162 door Ukraina
18 aug 2018, 10:03
Hoi Rickenbilly,
wat een mooie en fascinerende uitspraak:"...die de Cubaanse werkelijkheid schijnen te kennen. Ik ken die niet en door de jaren eigenlijk steeds minder. Nog steeds ben ik dagelijks verbaasd hoe Cubanen (schijnen) te zijn."

Dit kan je ook van NL zeggen waar een groot verschil heerst tussen werkelijkheid/handhaving en regels. Geloof graag dat Cuba van een heel andere orde is.

Misschien moet je opgegroeid zijn in een land om het echt te kennen? Anderzijds hoeveel NL kennen hun eigen land? En wat zouden hier wonenden buitenlanders van de NL werkelijkheid kennen?

Helaas werkt de link van cartasdecuba niet: dit forum verandert het adres!
Ga naar http://cartasdesdecuba.com en zoek op homofóbicos
hopelijk werkt het zo wel
Laatst bijgewerkt door Ukraina op 18 aug 2018, 11:01, in totaal 1 keer bewerkt.

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten