Berichten uit de pers en andere websites

Moderator: FORUMBEHEERDER

#114653 door Gibi345
25 mei 2019, 05:25
Zoals we al eerder aangaven heeft Cuba ambitieuze plannen om haar infrastructuur te vernieuwen, een belangrijk onderdeel hiervan is het energienetwerk daar gaat het om investeringen voor de langere termijn, en zodoende is een ontwikkelingsplan voor het gebruik van hernieuwbare energie opgesteld dat tot 2030 loopt. Bij hernieuwbare energie moeten we denken aan zonne-energieparken, waterkrachtcentrales, biomassa en windenergie voor de laatste 2 wil men gebruik maken van kleine centrales. Het accent ligt vooral op zonne-energie en op windenergie en last but not least op het besparen van brandstof (o.a. diesel). Een verdere bespreking van deze plannen vindt men via de volgende link; https://havana-live.com/cuba-promotes-u ... -energies/

Dit beleid zal zeker mede worden ingegeven door de ontwikkelingen op de wereldwijde oliemarkten o.a. in Venezuela waarbij men in Cuba probeert de olie-afhankelijkheid te verminderen die drukt op de handels- en betalingsbalans. Voor de ontwikkeling van de olieprijs, zie toegevoegde link naar Oil Price Charts aan de rechterkant zie je prijsontwikkeling van 1 jaar eerst klapt de prijs in in de laatste maanden van 2018 daarna stijgt die weer pijlsnel....
https://oilprice.com/oil-price-charts

Saludos,
Gibi
#114655 door Gibi345
25 mei 2019, 11:47
Tijn,

Helemaal mee eens! Je vraagt je ook af waarop dit allemaal is gebaseerd. Het moet toch worden gefinancierd. Ik heb het sterke vermoeden dat dit berust op de toegang tot kredieten van de nieuwe ontwikkelingsbank (NDB) opgezet door de zgn. BRICS landen. Ik heb een link naar informatie over deze internationale bank toegevoegd;
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Development_Bank

Er is een artikel uit Cubastandard die dit vermoeden met nadere informatie ondersteund, link naar dit artikel is toegevoegd;
https://www.cubastandard.com/brics-bank ... -for-cuba/

Een internationale ontwikkelingsbank of banken voor en van het Zuiden wordt niet overal even warm onthaald maar dan moeten bekende instellingen als de wereldbank en het imf (waarvan Cuba is uitgesloten) hun beleid veranderen want dit type banken heeft zich ontwikkeld na de Aziëcrisis van 1998 die ook Brazilië en Rusland ernstig raakten!

Saludos,
Gibi
#114658 door Gibi345
25 mei 2019, 20:25
Aan de panische reactie van Trump, c.q. een deel van het Amerikaanse establishment te meten, zou ik zeggen knap! Ze kunnen het ook niet tegenhouden. Neemt niet weg dat Cuba er goed aandoet om te proberen de verhoudingen te verbeteren. Zoals ik al eerder stelde is het centrum van de wereldeconomie meer en meer aan het verschuiven richting Azië en Cuba probeert hiervan te profiteren in kapitaal, knowhow, technologie en bestedingen van de Aziatische stroom aan consumenten richting Cuba!

Saludos,
Gibi
#114659 door Gibi345
27 mei 2019, 08:00
Dat het hier om serieuze plannen gehad wordt duidelijk als we de website van Renewables Now bekijken. Hier kunnen we het bericht vinden dat Cuba bezig is een zonne-energiecentrale in Sancti Spiritus op te zetten. Cuba krijgt hierbij hulp van een andere ontwikkelingsfonds namelijk die van Abu Dhabi. Zie link;
https://renewablesnow.com/news/cuba-swi ... rt-644074/

Wie op deze pagina ter rechterzijde het land Cuba aanklikt krijgt een overzicht van de hernieuwbare energieprojecten die gepland zijn in Cuba tussen 2011 en 2019, opvallend hierbij zijn China en ook India intensief betrokken zowel met technologie als kapitaal, zie link;
https://renewablesnow.com/country/cuba-505/

Knap, als je bedenkt dat Cuba een ontwikkelingsland is en vele rijke Westerse landen dit soort projecten niet of nauwelijks van de grond krijgen....

Saludos,
Gibi
#114661 door Gibi345
28 mei 2019, 05:24
Eigenlijk moet je op zoiets niet reageren, waarom? De schrijver heeft het topic en de aangeboden artikelen duidelijk niet gelezen! Heeft hier al eerder de plank volledig misgeslagen m.a.w. ook andere topics niet gelezen (o.a. de blokkade) en heeft dan de ruimte zijn negatieve vooroordelen t.a.v. Cuba de vrije loop te laten! Ik heb nog even wat vertaald uit Engels uit de eerdere topics;

(..) Tegen 2030 wil Cuba 24% van zijn elektriciteit halen uit biomassa van suikerriet, zonne panelen, windmolens en kleine waterkrachtcentrales. Vandaag is het slechts 4%. Zonnepanelen staan al het verst, met 65 experimentele parken en nog 15 in aanbouw, voor een totale capaciteit van 42 megawatt (MW), wat overeenkomt met zowat een tiende van een klassieke thermische centrale. Vier grotere projecten voor in totaal 200 MW zitten in de pijplijn. Eén daarvan, in de Mariel Speciale Ontwikkelingszone, is met 100% buitenlandse investering. Tegen 2030 is een capaciteit van 700 MW voorzien. Cuba produceert zelf al zonnepanelen, met Chinese technologie. Tegen 2030 komen er ook voor 688 MW windmolens en 56 MW kleine waterkrachtcentrales. Afgelegen woningen die niet met het net verbonden zijn zullen elektriciteit krijgen van lokale zonnepanelen. Daarvan zijn er nu al 17.000 geïnstalleerd (…).

Lange termijn investeringen in de infrastructuur hebben nu eenmaal hun tijd nodig. Voor degene die oprecht geïnteresseerd blijven in het thema lees het topic, de artikelen van Renewables Now en er komt nog veel meer want de VN, de OECD en ook Rusland naast China en India steunen dit soort projecten!

Wordt vervolgd.....
Saludos,
Gibi
#114663 door Gibi345
30 mei 2019, 08:39
Energie en energiebronnen spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van landen als Cuba, Venezuela, de VS, Europa, China enzovoorts. Ontwikkelingen op dit terrein bepalen de ontwikkelingen in de wereldeconomie en de vormgeving van de 21st eeuw. Er is een energie specialist tegelijkertijd veiligheidsdeskundige de Amerikaan Michael T. Klare die ons veel informatie over deze trends, achtergronden enzovoorts kan geven.

Zijn artikel " Is Trump Launching a New World Order? The Petro-Powers vs. the Greens", By Michael T. Klare geeft de benodigde achtergrondinformatie over het conflict met Venezuela, het aanscherpen van de blokkade met Cuba en de keuze van Cuba wat betreft haar toekomstige energievoorziening voor landen als India, China, Vietnam enzovoorts. Hier kan men het artikel downloaden;
http://www.tomdispatch.com/post/176294/ ... future%22/

Saludos,
Gibi
#114664 door hombredecuba
30 mei 2019, 09:10
Prachtige plannen....
Al 60 jaar wordt de Cubaanse bevolking zoet gehouden met dit soort beloften.
Elk jaar worden er weer nieuwe plannen gepresenteerd die de economie zullen verbeteren.
Resultaat....0,0.
De enigste manier om mee te doen in de wereld economie is een drastische verandering van het systeem.
Zolang dit niet gebeurd is elk plan gedoemd te mislukken omdat geen land gaat investeren in een onstabiel land.
Misschien liefdadigheid om het ergste leed te verzachten.
Trouwens,echte investeringen door grote bedrijven zal door de VS nooit toegestaan worden......
#114665 door Tijn
30 mei 2019, 09:33
'Al 60 jaar wordt de Cubaanse bevolking zoet gehouden met dit soort beloften.'
'geen land gaat investeren in een onstabiel land.'

Volgens jou is Cuba een enorm stabiel land :-)... Ze doen al 60 jaar hetzelfde!
#114666 door Gibi345
30 mei 2019, 10:13
Tijn,

Ik zie geen cijfers c.q. bewijzen voor je opmerking die in alle artikelen worden genoemd waarbij grote internationale investeringsbanken o.a. NDB betrokken zijn, echter een bekend vooroordeel dat we helaas op dit forum veelvuldig aantreffen! De Trump propaganda ten aanzien van Cuba heeft velen in haar greep.... :wink:

Saludos,
Gibi
#114676 door Gibi345
02 jun 2019, 10:17
Het energievraagstuk en vooral het opraken van olie en gas maken het mogelijk de ontwikkelingen in de wereldeconomie en politiek te begrijpen, de rol van Venezuela (een van grootste olieproducenten ter wereld waar zeer grote oliereserves aanwezig zijn) in relatie tot Cuba worden begrijpelijk, de door de Cubaanse overheid ingeslagen weg naar hernieuwbare energiebronnen in samenwerking met China, India, Vietnam en de EU is bij het opraken en steeds duurder worden van olie (Peak Oil) volledig te begrijpen. De Amerikaanse energie- en veiligheidsdeskundige Michael Klare heeft een analyse gemaakt van wat 'Peak Oil' betekent en welke politieke implicaties dit voor de wereldeconomie heeft, zijn vertaalde artikel is hier te lezen;
http://www.boublog.nl/2010/03/26/peak-o ... -fascisme/

Het op tijd inslaan van een nieuwe weg naar hernieuwbare energie zoals door China, India, Brazilië en Cuba lijkt zeer noodzakelijk, de olie raakt op, de prijzen gaan alleen maar stijgen, het klimaat raakt steeds meer in crisis (en daarmee groeit het aantal orkanen) met grote gevolgen voor de landbouw en voedselvoorziening niet in de laatste plaats in Cuba....

Saludos,
Gibi
#114679 door Jan Almeida B.
02 jun 2019, 19:34
Michael Klare is met emeritaat, zijn Peace and World Security Studies departement is opgedoekt. Mr. drs. Bou zit in zijn tuin (https://www.boublog.nl/2019/03/26/bou-wil-liever-weer-tuinieren/), het Peak Oil schema werd met 25 jaar verschoven, Venezuela produceert nauwelijks olie (vandaar de problemen), etc.

Zowel Klare als Bou zijn halfgaren.
#114683 door Pieterklu
03 jun 2019, 22:21
Op zich heeft Cuba wat natural sources een 'goudmijntje'in het bezit. Veel wind. plenty zon. dus geen slecht idee om met zonneparken en windmolenparken aan de slag te gaan. Het geeft Cubanen ook weer het idee dat de overheid niet stil zit, en bezig is om uit de huidige impasse te komen. Naast zon en wind, zijn er hiervoor grootschalige investeringen in hardware nodig. Cuba heeft dat geld zelf niet en wordt ondersteund door leningen. Leningen leiden tot rentebetaling en aflossing. er moet dus een verdienmodel zijn/komen. Die zit in Mariel, 25 bedrijfjes, maar de Cubaanse bevolking heeft er geen geld voor (over). Ze betalen nu al uitermate lage tarieven voor water, gas en stroom. Daarnaast zal het van fossiele brandstoffen afhankelijke wagenpark omgeturnd moeten worden naar elektrisch aangedreven voertuigen. Opnieuw dus een kapitaalinvestering van ongekend niveau. Kortom in mijn ogen is het plan haalbaar Cuba de opgewekte stroom intern, of aan andere landen kan afzetten tegen marktprijzen, of om en nabij. Daar zie ik wel meer dan een uitdaginkje in. Dus weer een plan dat kansrijk is voor een mooi plekje in de kast van onhaalbare en/of onuitvoerbare plannen en beloften, zoals: 'een dagelijks glas melk voor elke Cubaan?'
#114688 door hombredecuba
05 jun 2019, 09:17
Ik hoor veel plannen tot 2030.....
Ik hoor niemand over hoe het Cubaanse milieu probleem wordt opgelost.
De plastic berg groeit elke dag en de uitstoot van auto's is verschrikkelijk.
Er zou 90 % van de (vervuilende) auto's van de weg af moeten.
Hoe krijg je dit voor elkaar?
Je kan prachtige vergezichten projecteren tot 2030 maar laten we bij de basis beginnen.Dus nu.
Trouwens veel projecten komen vooral ten goede aan het toerisme.
Vanaf de basis: Vernieuwen van riolering,waterleidingen,elektraleidingen,stroom centrales,wegennet,enz.

Al die mooie vooruitzichten doet me denken aan de Cubaanse staatskrant "DE GRANMA" .
Die komen ook elk jaar met prognoses en aannames wat er allemaal gaat gebeuren.
Vervolgens blijft alles bij hetzelfde(of slechter).
Zelf geloven Cubanen er al lang niet meer in....
#114693 door rickenbilly
06 jun 2019, 01:06
Ik ben het niet vaak eens met Hombre de Cuba eens maar hier heeft ie naar mijn mening bij het juiste.
Vanaf mijn balcon op de 5e verdieping in Vedado kijk ik naar de stad onder me. In 60 jaar is er géén gebouw bij gebouwd, alleen maar ingestort en op het leeggekomen terrein weer een leuk parkje of 'ecologische tuin' geopend.
Nu worden er in Vedado 2 nieuwe grote Hotels gebouwd terwijl in de hele stad hotelkamers en casa's leeg staan.
Er worden als 60 jaar plannen gemaakt die niet uitgevoerd worden en daar behoren deze, door Arabieren geschonken, zonnepanelen ook bij.

Gibi droom lekker verder.

groet R.
#114797 door Gibi345
19 sep 2019, 10:45
We houden het graag bij feiten! Het internationale energiegenootschap geeft aan hoeveel er in Cuba vanaf 1990 aan hernieuwbare energie voor elektriciteit is geproduceerd;
https://www.iea.org/statistics/?country ... RENEWABLES

Als zitten op een balkon voldoende is om statistiek te vervangen om een beeld van heel Cuba te krijgen, dan ben ik blij dat we in Nederland een bureau voor de statistiek hebben, ik moet er niet aandenken als vanaf een balkon zonder feitelijke informatie, beslissingen genomen worden die de energievoorziening van een hele natie betreffen...

Saludos,
Gibi
Ps; Voor energievraagstukken en VS-beleid adviseren we graag de website van M.T. Klare, vooral zijn boeken:
http://michaelklare.com/
#114799 door HijodelMundo
19 sep 2019, 12:26
Maar ik vertrouw vooralsnog meer op een ooggetuige in Cuba (al dan niet zittend op een balkon, ik vermoed dat hij ook wel een buiten de deur komt en wellicht zelfs verbaal contact heeft lokale medemensen), dan op een persoon die nooit een viet in Cuba heeft gezet en zijn informatie enkel uit statistiek bureaus haalt.
Statistiek bevat veel bruikbare informatie maar is heel interpretatie gevoelig. En het lastig te interpreteren als de lokale situtie bij de interpreteur onbekend is...

Hijo
#114801 door Gibi345
19 sep 2019, 13:24
Iedereen met een beetje verstand begrijpt dat je vanaf een balkon geen energiebeleid van een land kunt maken, ik snap natuurlijk de reactie, de auteur geeft geen verstand van energiezaken en zit in de toeristenindustrie naar Cuba en wil natuurlijk dat er zoveel mogelijk toeristen op een balkon gaan zitten...

We doen er leuk filmpje bij, deze locatie is moeilijk vanaf een balkon te bezoeken, en ja als je touroperator bent bij een reisbureau in Nederland die Cuba-reizen verkoopt heb je deze locatie ook nog nooit bezocht... :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=ZbxECkx1J1k

Saludos,
Gibi
#114806 door HijodelMundo
20 sep 2019, 08:45
Ik werk al tijdje niet meer in toerisme vriend.

Oprechte tip: struin het internet dagelijks af naar aanbiedingen, met dezelfde passie als je hebt voor statistiek en theorie, en vlieg erheen.
Het zal je liefde voor cuba alleen maar vergroten en je opinie nuanceren. Het zal je goed doen!

Zo niet, tja jammer dat gehuld blijft in naïviteit en onwetendheid!

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 4 gasten