Fidel si, Fidel no

Moderator: FORUMBEHEERDER

#111653 door Encantó
29 maart 2016, 22:47
Fidel Castro heeft andermaal duidelijk aangegeven dat de Amerikanen mogen wensen wat ze willen, maar zich vooral niet moeten bemoeien met de binnenlandse politiek van het land. Ze zijn welkom om te genieten van het land (en geld achter te laten), maar daar zal het bij blijven.

(...) No necesitamos que el imperio nos regale nada. Nuestros esfuerzos serán legales y pacíficos, porque es nuestro compromiso con la paz y la fraternidad de todos los seres humanos que vivimos en este planeta.


En hij heeft nog gelijk ook.

bron: http://www.granma.cu/reflexiones-fidel/2016-03-29/el-hermano-obama-28-03-2016-01-03-16
#111659 door dutchjong
01 apr 2016, 18:10
Van het groepje Cubanen waar ik vanaf 2008 mee omging woont er geen een meer op Cuba. Allemaal vertrokken naar het buitenland. Ik mag hopen dat er veel - ook Amerikaanse - toeristen naar Cuba gaan en daar hun geld achterlaten en dan bij voorkeur wel bij de particuliere entrepreneurs en niet bij de staatsondernemingen.
#111660 door Chapino
01 apr 2016, 22:26
Een beetje vreemde, en hypocrite, uitspraak van Fidel. Hij is blijkbaar al vergeten dat zolang hij aan de macht is geweest, Cuba uitsluitend heeft geleefd van “kralen en parels” eerst van de Sovjet Unie en later van Chavez. Het gevolg is een land dat niet voor zichzelf kan zorgen, geen noodzaak en motivatie om zelf dingen te ontwikkelen. Noden werden immers door anderen wel opgelost, met “kralen en parels”.

En kom nu niet aan met de eeuwige dooddoener, el bloqueo. De wereld is vele malen groter dan alleen de vijand USA. En met de, volgens de regering, 1 miljoen universitair opgeleide Cubanen moet er toch wel wat te maken zijn van een land. Als je de welwillenden de vrij hand geeft tenminste.

@ dutchjong,
ook ik heb dezelfde ervaring. Van de grote vriendengroep van de zoon van mijn vriendin zijn alleen hij en zijn vrouw nog in het land, alle anderen zijn vertrokken en met hen vele van hun ouders. Overal hoor je hetzelfde, ellos salieron hace tiempo.
#111666 door Encantó
05 apr 2016, 16:53
El bloqueo is de boosdoener. Het is een verzamelnaam voor een paar honderd maatregelen die slechts één bedoeling hebben: het Cubaanse regime te kelderen door het leven van de Cubanen zo moeilijk als mogelijk te maken zodat ze in opstand komen. Het is wetenschappelijk aangetoond dat die maatregelen de economie van Cuba zeker hebben geschaad en het leven van de Cubanen zeer moeilijk hebben gemaakt / maken. Dat ontkennen strookt niet met de werkelijkheid. Het is bovendien bijna een wonder dat er nooit een krachtige opstand is geweest in Cuba. Dat kan niet enkel toegeschreven worden aan een sterk en aanwezig politieapparaat. Ten andere: dat bestond al onder Batista en heeft de revolutie niet kunnen voorkomen.

Door el bloqueo zijn de kansen op een normale economie tot bijna nul gereduceerd. Cuba is een eiland: alleen al de export van goederen per schip is haast onmogelijk. De rederij de zich daaraan waagt mag al geen enkele band met de US hebben. Buitenlandse rederijen mogen de eerste 6 maanden na het binnenlopen van een Cubaanse haven geen Amerikaanse haven aandoen. Dat is economisch niet houdbaar. (Nirint heeft van deze belemmering haar business model gemaakt).

De USSR, Venezuela, China, Vietnam, Zuid-Afrika en Nederland (ooit 25% van de Cubaanse export) ... waren of zijn handelspartners die een (te goede) prijs betaalden voor Cubaanse producten. Ook dat is handel (net zoals handel onder protectionisme, mercantilisme,...). 'Parels en kralen' zijn bovendien een metafoor.

Dat er nauwelijks productie is in Cuba heeft hele andere oorzaken. Oorzaken die zelfs al gezocht kunnen worden bij de Cubaanse vakbonden in de jaren '50. Zij konden o.a. afdwingen dat machines het werk van de arbeiders niet mochten afnemen. Ook de historische monocultuur heeft daar schuld aan. En de voortdurende handelsbelemmeringen van dat schofterige land (dat, om eigen wetten te omzeilen, honderden vermeende terroristen op een enclave van haar aartsvijand zet(te)).

Cuba was voor de revolutie straatarm. Batista zag de bui hangen en heeft nog getracht om het tij te keren met Openbare werken. Maar die kwamen te laat.

Over de exodus:

De exodus van de Cubanen poneren als bewijs voor een slecht (misdadig, crimineel) regime raakt kant nog wal. Stel je voor dat in Nederland een wet wordt goedgekeurd die bv. aan alle Syriërs het recht geeft om hier te blijven, eens ze een voet op Nederlandse bodem hebben gezet en gratis gezondheidszorg, eerste opvang, geld,... en 12 maanden later een permanente verblijfsvergunning). Hele scheepsladingen Syriërs zouden onderweg zijn!

Laat dat nou net zijn wat de Ley de Ajusto Cubano sinds 1966 doet: Cubanen uitnodigen om naar het land van melk en honing te komen. De bedoeling was een braindrain te creëren en daardoor een ontwrichting van de Cubaanse samenleving en economie. Het enige verweermiddel van Cuba was de Carta Blanca (die ondertussen weer is afgeschaft).

Weet u dat de US jaarlijks 55.000 "green cards" beschikbaar stelt, te verdelen over de hele wereld? Weet u dat de Cubanen dergelijke vergunning kunnen aanvragen bij de Amerikaanse [strike]vertegenwoordiging[/strike] ambassade in Havana? En dat méér dan ¾ van de aanvragen wordt gehonoreerd?

Wellicht heeft men te veel de door de USA gesponsorde pers gelezen.
Propaganda-oorlog, al sinds Marshall, weet u wel.
#111677 door dasilvasolis
07 apr 2016, 03:34
Helemaal met encanto eens
Fidel heeft gewoon gelijk. Niets hypocriet aan wat hij zegt. Hoe mooi het ook is de toenadering tussen de landen en het feit dat Obama op bezoek is geweest. De bedoelingen van de VS die onder de toenadering liggen zijn grotendeels eigenbelang. Via deze toenadering en wat kralen en spiegels proberen een regimechange te weeg te brengen die leidt tot een regime wat bondgenoot wordt van de VS en haar belangen. Waar dat toe leidt kan je zo zien in omringende landen zoals de Dominikaanse republiek of El Salvador. Niets goeds!
Cuba staat er ondanks alles en mn ondanks de bloqueo gewoon beter voor dan 90% van de omringende landen
die wel het pseudodemocratische kapitalistische model hebben omarmd en goede vrinden zijn met de VS. Dominikaanse republiek, Guatemala, Honduras, El Salvador en noem er zo nog maar eens wat op.
Allemaal landen die gebukt gaan onder corrupte politici, schikbarende criminaliteitscijfers, extreme armoede en slechte gezondheidszorg en onderwijs voor het grootste deel van de bevolking wat niet het geld heeft om gebruik te maken van het private systeem.
Zit nu in Guatemala en ben net bij een medische post van de staat geweest. Een medische postDus met enkel verpleegsters maar dus zonder dokter. Alle dorpen rond het meer van Atitlan doen het zonder. Geen enkele dokter van de publieke gezondheidszorg enkel in een paar plaatsen private doktoren voor als je geld hebt. Ook geen ambulancedienst trouwens. voor als je naar het zieknhuis moet. Schrijnend om te zien hoe de gezondheidszorg hier geregeld is en doet me nogmaals beseffen hetgeen de Cubaanse revolutie heeft bereikt voor haar bevolking. Vergelijk dat eens met Cuba waar in elk gehucht een consultorio medico is te vinden met dokter. En waar wel een ambulancedienst is. Dit alles niet door het particulier iniciatief maar dus gefinancierd door de staat .
Dan kan je alleen maar zeggen dat de Cubaanse staat vergeleken met deze landen gewoon wel voor zijn inwoners zorgt!

Dat je niet alles aan de Amerikaanse blokkade kan wijten van wat er mis is-gaat in cuba daar is elke Cubaan van doordrongen maar iemand die niet door heeft dat de Amerikaanse blokkade enorme (economische) schade toebrengt aan Cuba die is gewoon blind. Cuba had er echt wel een enorm stuk beter voorgestaan als er geen Amerikaanse blokkade . en dit is nu net de bedoeling van de blokkade om te zorgen dat het slecht gaat in Cuba en dat de bevolking ontevreden is. Als je ziet dat Cuba ondanks de blokkade al er beter voorstaat dan de meeste landen van Latijns Amerika dan moet je bijna concluderen dat zonder blokkade Cuba nu het rijkste land van de regio was geweest.

Dat er veel Cubanen naar de vs vertrekken is niet zo raar. Dit gebeurt ook met andere landen in de regio waar veel mensen naar de rijkere landen vertrekken. Kijk naar het aantal mexicanen wat in de vs woont. Stel je voor hoeveel meer het er geweest zouden zijn als elke Mexicaan dezelfde behandeling zou krijgen als Cubaanse migranten in de VS

Saludos Guajiro
#111741 door Pieterklu
29 apr 2016, 20:04
Ik schat in dat de woorden van Fidel impact hebben voor een kleine 10% van de Cubaanse bevolking. De overige Cubanen hebben geen interesse in de woorden van hun vroegere leider, halen de schouders er over op. Of Fidel gelijk heeft met zijn woorden 'Obama, wij hebben uw kralen en parels niet nodig.'

Ik twijfel daaraan. Ik geloof in de oprechtheid van Obama die een poging heeft gedaan om de relaties tussen de landen te normaliseren. Daar zit, lijkt mij, geen enkel feitelijk en persoonlijk belang bij. Obama wil betekenisvol zijn voor de Cubanen. Hen hoop geven dat ze er niet alleen voor staan en dat 'freedom' of speech en andere democratische rechten ook in cuba mogelijk moeten zijn. Obama is ontegenzeggelijk veel populairder in Cuba dan haar voormalige El Jefe. Voor USA als mogelijkheid is stabiliteit in de regio belangrijk. Economische betrekkingen zeker, en familiaire betrekkingen niet alleen omdat 2 miljoen Cubanen woonachtig zijn in het noordelijk buurland.

Natuurlijk heeft de blokkade de Cubaanse economie niet gestimuleerd en aangejaagd. Maar wie kent een centraal geleide economie in de wereld die succesvol geweest is? De revolutie heeft in Cuba ontegenzeggelijk goede zaken tot stand gebracht, zoals gezondheidszorg en lezen/schrijven (scholing). Echter, de Cubaanse staat is er nooit in geslaagd een industriele-, een mechanische- of een ict-revolutie tot stand te brengen. Voor goedlopende hotels was Cuba afhankelijk van co-creatie en investeringen van Spaanse en Italiaanse partners. Telefoon- voorzieningen kwamen via een partnership met Italie. De olie kwam de Cubaanse bodem uit met hulp van Canadese partners en voor verwerking van Nikkel in grote hoeveelheden hadden de Cubanen Nederland nodig. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

De blokkade was slechts partieel, medicijnen, voedsel etc. konden gewoon geleverd worden. Via parallelle handel (Equador, Peru, Mexico, Venenzuelave, China, Noord-Korea) is Cuba in staat om alle machines, materialen en technologie aan te schaffen. Dat gebeurt ook wel, maar mondjesmaat. Waarom niet meer importeren? Dat is simpel. De Cubaanse staat is niet in staat om aan haar financiele verplichtingen te voldoen. Veel partijen leveren pas nadat er betaald is. Als een land failliet zou kunnen gaan, was Cuba nu failliet.

De vraag die ik mij hier stel is of het land en haar onderdanen welvarender geweest zouden zijn zonder el bloqueo. Ook onder de Russische invloedssfeer, met miljarden roebels subsidie per jaar, ging het Cubaanse schouwtje niet beter of harder roken. Kortom bloqueo of niet, het communistische staatsbestel, met de centraal geleide economie is een niet te onderschatten factor waarom het Cuba economisch niet voor de wind gaat en evenmin in de toekomst zal gaan.

Als er een partner zou zijn die ideologisch dichterbij Cuba zou staan, zou Cuba deze met graagte omarmen en doodknuffelen. Een dergelijke partner is er niet en begrijpelijk is dat uit ideologisch en sentimenteel oogpunt USA nog niet in beeld is als El Libertador. Hoezeer de meerderheid van de Cubanen daarop hoopt. Wat claims betreft zouden de landen er uit moeten kunnen komen. De genationaliseerde USA-bezittingen (1960) kunnen gemakkelijk weggestreept worden tegen het gekapitaliseerde bedrag van de blokkade-schade. Maar denken in oplossingen is niet iets wat Fidel, en met hem de Cubaanse regering, ziet zitten.

Sneu voor die 10 miljoen Cubanen die hun huis willen opknappen, een keertje carne de reh per week, een ander huis of een toiletruimte aanbrengen in huis, een kadootje kopen voor hun kind op de verjaardag of eens een keertje genieten in een restaurant. Suenos. Ik had het ze zo graag gegund, maar de Cubaanse retoriek slaat alle dromen van hun ingezetenen kapot. Wat blijft is moreel verval en vluchtgedrag. Niet alleen naar El Enemigo voor hen die het geld hebben. De rijken worden immers alleen maar rijker en de armen ..... Zij die zonder geld zijn, vluchten in apathie, tanquillizers, zelfmoord of verslaving aan bier en rum. Een mooi land met schitterende mensen gaat gewoon naar de kloten.
#111759 door Robert
09 mei 2016, 21:38
Hoewel ik mij goed kan vinden in wat Encanto en Dasilvasolis schrijven vind ik het weigeren van zeer veel goedbedoelde hulp door de jaren heen iets wat ook ik zeer arrogant vind en waar ik mij altijd aan heb geërgerd.
Containers vol hulp die onderweg door werden verkocht, en domweg veel gewoon weigeren omdat het niet nodig zou zijn of niet goed genoeg.
#111788 door Gibi345
15 mei 2016, 13:08
De argumenten dat Cuba er beter voor staat in verhouding tot Puerto Rico (volledig failliet) en andere Latijns Amerikaanse landen onder groeiende economische crisisverschijnselen in geheel Latijns Amerika (Venezuela, Braziilie) is juist. Dat de Cubanen verandering en verbetering willen van hun materiele omstandigheden is ook juist. Er zijn openingen gemaakt door Europa en China die kunnen op termijn het een en ander voor de Cubanen opleveren.

De opmerkingen van Fidel zijn te verwachten op het moment dat er veel media-aandacht en publicteit is voor Obama en de Democratische partij die de Latino's in de VS nodig hebben om de verkiezingen te kunnen winnen, is dit een nu goedkope verkiezingsstunt van Obama en het het verkiezingsteam van de DP of gaat er werkelijk iets veranderen tussen Cuba en de VS....

Hoe langer het duurt voor dat er door de VS concrete maatregelen worden genomen om de betrekkingenmet Cuba te verbeteren hoe meer dan zal blijken dat het een verkiezingsstrategie was/is van de DP, op dit moment is het nog te vroeg om te oordelen.....

Wordt ongetwijfeld vervolgd......
#112104 door Ukraina
04 aug 2016, 13:29
De Cubaanse communisten hebben de blokkade van de USA niet nodig om hun land te ruineren, daartoe zijn ze heel goed zelf in staat, zie hun voormalige Europese broederlanden.

De USA heeft het beter bekeken: kunnen ze niet zelf investeren/ Cuba uitbuiten dan doen ze het door 100 miljoenen euros hoge boetes uit te delen aan bedrijven uit andere landen die wel in Cuba hebben geinvesteerd zoals aan de ING. Met of zonder blokkade, de Yankees verdienen toch aan Cuba.

Als een Cubaan letterlijk voet op USA bodem heeft gezet kan ie asiel aanvragen, als hij echter op zee door de kustwacht word aangehouden word ie (na een kort verblijf op het vasteland van de USA) weer teruggestuurd!

De Amerikaanse vertegenwoordiging/ambassade in Havana wordt streng bewaakt door Cubaanse agenten, daar kom je niet zomaar binnen, zelfs als toerist niet. Ik ben zelf een keer bijna gearresteerd toen ik een info bord dat voor de deur stond wou lezen!

Goede vraag blijft of de bevolking in Cuba beter af is dan de bevolking in de andere Latijns Amerikaanse landen. Waarschijnlijk wel, iig beter dan in de meeste andere L.A. landen.

Desalniettemin hebben de communisten weinig gepresteerd, en dat is inherent aan hun autoritaire, centraal geleide communistiese/ militaire systeem. Er is geen enkele reden te bedenken (behalve misschien psychologiese) waarom Cuba niet tot de welvarende landen van de Amerikas zou kunnen behoren, daarom vind ik de realiteit zo pijnlijk.

Dat de blokkade nog niet is opgeheven ligt niet aan Obama en de DP maar aan de RP die met hun meerderheid in het congres alle wetgeving van de democraten per definitie tegen houden.

Benieuwd wat er met de blokkade gaat gebeuren als dalijk dat ongeleide projectiel Trump tot president is gekozen...

Zoals gezegd zal het niet veel invloed hebben zolang het Cubaans staatsbestel niet wezenlijk veranderd.
En in welk land geven de machthebbers vrijwillig hun macht af?!
#112117 door Gibi345
07 aug 2016, 15:50
Het Cubaanse systeem is niet statisch! Het is minimaal 3 keer van gezicht verandert na 1959, van stalinistisch naar een systeem lijkend op Vietnam en met een staatskapitalistische, toeristische sector (inclusief de vele Cubaanse musici en dansers/danseressen) met bijzonder lage lonen waar velen ook uit Europa veel geld verdienen en niet te vergeten een "zwarte markt" die kenmerken heeft van een "wild west kapitalisme". Het socialisme is vanaf de jaren 90 volledig ondergeschikt gemaakt aan de groeiende, staatskapitalistische toeristensector.

Het Cubaanse model heeft de afgelopen 50 jaar haar uitstraling gehad naar de rest van Latijns Amerika en de vorming van ALBA, Mercosur en de vele progressieve bewegingen hebben zich mede door Cuba laten inspireren, een basisniveau aan voeding, gezondheidszorg en onderwijs is voor vele miljoenen in Latijns Amerika nog steeds onbereikbaar!

Het Cubaanse model is door de VS van begin af aan bestreden en dat geldt ook voor de vele andere progressieve regeringen, wat er in Brazilië en Venezuela gebeurt wordt mede door de VS gepland, denk b.v. aan de verlaging van de olieprijs die snel een een nieuwe fracking industrie uit de grond te stappen die door overproductie de olieprijs wereldwijd onderdruk zet en daarmee Rusland, Venezuela, Nigeria enzovoorts. Trump heeft beweerd 11 miljoen Latinos, volgens hem allemaal illegaal, terug te sturen en een muur met Mexico te bouwen om de verdere toestroom van Latinos (ook Cubanen) in de VS te stoppen wat er met de rest van de Latinos (totaal 55 miljoen) gaat gebeuren is onduidelijk, komt Trump in november aan de macht worden meteen alle maatregelen van Obama teruggedraaid!

Cuba gaat moeilijke tijden tegemoet, de VS snel terugkeren naar haar oude politiek, ondertussen heerst er een diepe economische crisis (oliecrisis, landbouwcrisis) die mede het gevolg is van de diepe crisis in Venezuela, grote sociale onrust dreigt mede omdat de toeristenindustrie (afhankelijk van de goedkope olie uit Venezuela) de inkomens van de top van de Cubaanse samenleving heeft laten groeien, het armere en vaak 'zwarte' deel van de bevolking heeft hier weinig van gezien en zal zware tijden (o.a. geen energie) tegemoet gaan die lijken op de speciale periode uit de jaren 90, die voor veel politieke en sociale onrust gaan zorgen......
#112120 door Ukraina
08 aug 2016, 17:56
Wat de USA allemaal voor schoftenstreken en staatsondermijnende activiteiten heeft uitgehaald in de wereld staat toch min of meer los van de staatsvorm/ bestuur op Cuba zelf.

Je kan de USA als schuldige aan blijven wijzen maar wat doen ze zelf aan hun lotsverbetering dat echt zoden aan de dijk zet?!
#112126 door Chapino
10 aug 2016, 03:01
Goede en zeer ware opmerking Hijo,
Altijd ziet men de problemen ergens anders, nooit in Cuba. Nooit enige aandacht of kritiek op de ontelbare dingen die verkeerd gaan en of zijn op Cuba. Alleen als de dingen openlijk benoemd worden moeten de verantwoordelijken wel met oplossingen komen. Veranderingen in een vastgeroest systeem komen alleen tot stand onder druk en als ze benoemd worden.

Die "balk in het eigen oog" is ook min of meer de leidraad voor programas als Noticiero en Mesa Redonda. Ook hier worden alleen maar, in de ogen van het bewind, negatieve zaken behandeld die gebeuren in het buitenland, nooit iets negatiefs over Cuba, of over bevriende staten als Venezuela en Brazilië.
Een schietpartij in de USA of in een ander land, vanzelfsprekend betreurenswaardig, kan rekenen op zeer ruime aandacht, over de duizenden moorden in Venezuela, 25.000 in 2014 - 28.500 in 2015, nooit of te nimmer een woord.

Armoede overal ter wereld wordt uitvoerig besproken, de verborgen armoede in Cuba en met name in el oriente, komt nooit aan de orde.

Maar volgens de laatste berichten is er olie gevonden aan de noordkust, dat geeft over een paar jaar ongetwijfeld de nodige voordelen.
#112129 door Gibi345
13 aug 2016, 13:33
Cuba ligt in Latijns Amerika en sedert eind 19e eeuw met de Monroe-doctrine beschouwd als de 'achtertuin' van de VS, de geschiedenis van Cuba in de 20ste eeuw is zonder deze geografische ligging niet te begrijpen, alle commentaren en presentaties die op dit forum plaatsvinden, plaatsen Cuba niet in een geopolitieke, economische en historische context, een soort komeet die alleen door de ruimte zweeft......

Er wordt hier niet beweerd dat er geen fouten worden gemaakt door Cubaanse regeringen, politici enzovoorts maar als er telkens een invasie of coup gepland staat of moordaanslag wordt de ruimte voor alternatieven wel erg klein. Obama, Europa en China bieden ruimte voor veranderingen in Cuba, bij terugkeer van de RP in de VS onder leiding van Trump is men terug bij af. Cuba moet zich gaan voorbereiden op deportatie van Cubanen uit de VS naar Cuba. Over balken in ogen gesproken, degenen die hier constant het toerisme naar Cuba uitventen en daar zelf belang bij hebben, zijn de beste vrienden van de door de CP beheerste toeristenindustrie en daarmee houden ze het door hen "met woorden" zo verfoeide communistische regime financieel instand....Het zelfde regime zorgt er namelijk voor door zeer lage lonen van de Cubaanse bevolking dat er zeer grote winsten in de internationale toeristen- branche gemaakt kunnen worden.

Ze bedoelen waarschijnlijk dat er nog niet genoeg verdiend wordt in Cuba en dat alles te koop moet worden aangeboden aan Europese, Antilliaanse en Amerikaanse bedrijven, banken en multinationale ondernemingen. Wat hiervan de gevolgen zijn voor de meerderheid van de Cubaanse bevolking kan in de rest van Latijns Amerika, Afrika en het Midden-Oosten dagelijks worden waargenomen.....
#112158 door t512857
28 aug 2016, 09:41
Praktijk is dat het eventueel opheffen van de blokkade op dit huidige moment een nieuwe bedreiging voor Cuba is. Het land is (nog) niet in staat op eigen benen te staan. Zal ook niet gebeuren als de bevolking als sjacheraar in het toerisme meer dan verdienen dan met werk in een fabriek, op het land of als een beter opgeleide.Het systeem van "eigen bedrijfjes" zonder goede regelgeving werkt mee aan het feit dat rijken steeds rijker worden en de armen steeds kanslozer. Ontevredenheid groeit en groeit. De jongeren interesseren zich niet meer voor de revolutie. Ouderen raken steeds meer teleurgesteld in de revolutie. En dat, terwijl diezelfde revolutie zoveel goede dingen voor de cubanen heeft bereikt. Op die manier zullen alle idealen van de revolutie op de langere termijn ook in Cuba niet voldoende zijn.
Grote kans dat wanneer de blokkade nu opgeheven zou worden het compleet onder de voet gelopen zal worden door amerikanen en Amerikaanse bedrijven en zal de blokkade toch gewerkt hebben. wellicht niet zoals oorspronkelijk bedoeld, maar de cubanen zullen het nakijken hebben.

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast